Ons doel

Het bevorderen van integratie en participatie in de samenleving van mensen met een fysieke beperking, eenzame ouderen of andere kwetsbare doelgroepen, door

  1. Het tijdelijk uitlenen van bijzondere hulpmiddelen specifiek gericht op de mobiliteit (in het bijzonder een fietsrolstoel, een duofiets en een renrolstoel) die niet passen binnen de uitleen- en vergoedingsregelingen van overheden en zorgverzekeraars;
  2. Het ontwikkelen en organiseren van projecten en activiteiten (al dan niet in samenwerking met andere organisaties) die het gebruik van deze hulpmiddelen stimuleren;
  3. Inzet van vrijwilligers.
  4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met een vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws
Overzicht

Contact

Vul voor vragen onderstaand formulier in.