Doneren

Bedrag
Persoonlijke informatie

Betalingsinformatie

Stichting Beweeg je Vrij is volledig afhankelijk van fondsen en donaties.

De stichting dient het algemeen maatschappelijk belang en heeft geen winstoogmerk. Voor de aanschaf van deze speciale fietsen en renrolstoelen vraagt de Stichting Beweeg je Vrij aan fondsen, en aan bedrijven, particulieren en instellingen om een schenking.

Stichting Beweeg je Vrij heeft de ANBI status. Elke gift aan een door de belastingdienst erkend goed doel (ANBI), is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw  gift is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.